Torgny Schunnesson Rare Books

Hellquist, Elof

Hellquist, Elof. Svensk etymologisk ordbok I-II. Gleerups förlag, Lund, 1939. Ny omarbetad och utdvidgad upplaga..
Två rejäla 8:o-volymer i bruna halvmarokängband med marmorerade pärmar och röda snitt. Milt blekta ryggar, annars bara minimala bruksspår. Ett trevligt exemplar av denna trivsamma ordbok. XII, 721 sid + (II), sid. 722-1484, (IV).