Torgny Schunnesson Rare Books

Cawallin, S

Cawallin, S. Lunds Stifts Herdaminne (I-V) efter mestadels otryckta källor utarbetadt. 5 vol. Komplett Gleerups förlag, Lund 1854-1858.
Fem 8vo-volymer inbundna i senare röda halvfranska band med marmorerade pärmar. Banden skavda och ryggarna blekta, men väl sammanhållna band. Lagerfläckade inlagor, dock inte alltför hårt. 422 sid. +360 sid. + 457 sid. , (III) +447 sid. +559 sid..