Torgny Schunnesson Rare Books

Bergius, B. (utgivare)

Bergius, B. (utgivare); Konung Carl lX:des Rim-Chrönika samt Konung Gustaf Adolphs Chrönika. Egenhändigt av högbemälte Koungar Författade Jämte bilagor Af 96 Bref och Handlingar, til föregående Chrönikors och Tidewharfs uplysning. Nu först i dagsliuset utgifne. Peter Hesselberg, Stockholm År 1759.
8:o i ett troligen samtida, missfärgat, gråpappersomslag. Utan de blanka försättsbladen. En del fläckar och genomgående uniformt bruntonad inlaga. Med Wolfgang Silfversparres exlibris och Wilhelm Thams namnteckning på främre omslags utsida och insida med dateringen 1841. Liten pappersförlust i nedre vänstra marginalen på titelbladet utan att texten berörs. (Vl). 385 s., (Vl)