Torgny Schunnesson Rare Books

Mörner, Hjalmar

Mörner, Hjalmar. Grefve Hjalmar Mörners sista handteckningar. Lithografierade av Johan Cardon. Med 15 av 20 litografier. Spong & Cardon, Stockholm, 1839.
Lösa litografier i ett blått omslag tryckt i svart. 40 x 30 cm. Detta är omslaget till andra häftet. Två häften med vardera 10 litografier utkom, här föreligger 15 litografier varav några handkolorerade och några tonade i blått, grönt osv. En del fläckade vita marginaler, medan bilderna är rena och fina. Några smärre kantriss.