Torgny Schunnesson Rare Books

Schwerin, Fredrik Bogislaus von & Anonym (Anmärkaren)

Schwerin, Fredrik Bogislaus von & Anonym (Anmärkaren). Bidrag till Kännedom af Fäderneslandet. + Anonym författare; Anmärkningar vid Herr Grefve Fr. Bogisl. v. Schwerins Bidrag till kännedom af Fäderneslandet. Zeipel och Palmblad, Uppsala, 1817 resp. Elmén och Granbergs Boktryckeri, Stockholm, 1817.
Bidrag till...i häftad 8vo med samtida blått pappersomslag med sliten rygg och en del fläckar. Saknar tomma försättsblad. Mest oskuren inlaga. Namnteckning på främre omslags insida. Inlagan med en del lätta lagerfläckar. Innehåller uppsatserna: "Om Spannmålsprisen och om Myntförhållandet från år 1624 till närvarande tid" och "Om Rörelse-Kapital och om Kredit." + Anmärkningar... Obunden häftad 8vo. Oskuren. Ren inlaga. 27 sid. Ej hos Bygdén.
600 SEK