Torgny Schunnesson Rare Books

Schröder, Joh. Henrik & Lindström, Gustaf

Schröder, Joh. Henrik & Lindström, Gustaf. Bidrag till Historien om Gotland. Academisk afhandling. C. A. Leffler, Upsala, 1854.
Häftad med det tryckta främre omslaget. Lagerfläckad inlaga som är lös. (IV), 20 sid.