Torgny Schunnesson Rare Books

Eckerberg, Johan Gustaf

Eckerberg, Johan Gustaf. A:B:C: Bok för Fäderneslandets Barn. Gleerups förlag, Lund 1862.
8:o. Skinnryggband med bruksspår och blekt titelblad. Namnteckning. Inlagan med en del fuktfläckar. 171 pages.
300 SEK